+48 665 620 002 biuro@fundacjapukpuk.pl Deklaracja dostępności
Logo fundacji Logo fundacji AKTUALNOŚCI SKLEP KONTAKT |
×


W czym możemy Ci pomóc?

Konkurs Stop Hejt

!! UWAGA! Znamy już laureatów konkursu! Wyniku zostały opublikowane poniżej w podsumowaniu projektu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom!

Celem konkursu było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie tolerancji oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w walkę z mową nienawiści, a w szczególności rasizmem, seksizmem i ksenofobią. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Zadanie konkursowe polegało na interpretacji tematu ”Stop Hejt” w wybranej kategorii: praca plastyczna lub praca multimedialna.

 

DO POBRANIA:

→ Regulamin konkursu Stop Hejt
→ Zgoda opiekuna na udział w konkursie Stop Hejt

→ dot. utrwalenia wizerunku osób trzecich w pracy multimedialnej: Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

 

Uwaga! Dodatkowe informacje:
Regulamin konkursu nie przewiduje zgłoszeń prac zbiorowych (głównie ze względu na specyfikę zaplanowanych nagród, które są zindywidualizowane). Jeśli macie ochotę, możecie przesłać pracę zbiorową w trybie pozakonkursowym, a my z przyjemnością ją zaprezentujemy na naszym FB i stronie internetowej. W końcu celem konkursu jest przeciwdziałanie mowie nienawiści, a nagrody stanowią jedynie dodatkową zachętę 😉
dot. praca multimedialna:
1. W przypadku, gdy uczestnik nie posiada zarejestrowanego konta na portalu Facebook, praca może być zgłoszona za pośrednictwem profilu rodzica/opiekuna. W treści posta konkursowego należy podać Imię i Nazwisko autora pracy i oznaczyć go zgodnie z regulaminem:  #stophejt @fundacjapukpuk @miedzna
2. W przypadku, gdy w pracy multimedialnej zostanie utrwalony rozpoznawalny wizerunek osób trzecich (nie dotyczy, gdy nie można rozpoznać tożsamości sfilmowanej osoby np. ujęcie grupowe ze znacznej odległości, nie widać twarzy lub twarz jest częściowo lub w całości zasłonięta) poza Zgodą opiekuna należy przesłać podpisany przez tą osobę lub jej opiekuna prawnego (osoby niepełnoletniej) skan Zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania powyżej).
3. Jak zamienić prezentację PowerPoint na film wideo? Zobacz poradnik: zmienianie prezentacji w plik wideo

 

dot. praca plastyczna:
1. Zgodnie z regulaminem praca powinna być wykonana w orientacji pionowej ↑

——————————–

 

Mowa nienawiści/hejt – wg Rady Europy:
„Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu.”
źródło: mowanienawisci.info

STOP HEJT / Zablokuj nienawiść
Nawoływanie do nienawiści w Internecie jest przestępstwem, tak samo jak w realu. Dzięki stronie: HejtSTOP możesz podać link, który zostanie zgłoszony organom ścigania! 

ORGANIZATORAMI KONKURSU SĄ:
Fundacja Puk Puk , ul. Wiślana 15, 43-225 Wola, KRS: 0000684234, NIP: 6381825834 oraz
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Poprzeczna 1,  43-225 Wola, NIP: 638-143-50-56

 

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

NAGRODZONE PRACE:

Kat. Praca plastyczna:
1 m-ce: Nikola Gajda praca nr 5

2 m-ce: Amelia Piotrowska praca nr 12

3 m-ce: Amelia Dymek praca nr 3

wyróżnienia:
Szymon Zużałek praca nr 7
Ewa Olszowska praca nr 14
Magdalena Malcher praca nr 15

 

Kat. Praca Multimedialna:
1 m-ce: Marcelina Czyrwik

2 m-ce: Miłosz Niesyto

3 m-ce: Kamil Przewoźnik

wyróżnienia:
Łukasz Czernik
Dorian Dubas
Martyna Matusz

PRACA POZAKONKURSOWA

KATEGORIA 1. PRACA PLASTYCZNA

 

KATEGORIA 2. PRACA MULTIMEDIALNA

Miłosz Niesyto:

Maja Kubat:

Kamil Przewoźnik

Łukasz Czernik

Marcelina Czyrwik

Martyna Matusz

Dorian Dubas