+48 665 620 002 biuro@fundacjapukpuk.pl Deklaracja dostępności
Logo fundacji Logo fundacji AKTUALNOŚCI SKLEP KONTAKT |
×


W czym możemy Ci pomóc?

Skrzydlaci Przyjaciele

„Skrzydlaci Przyjaciele” to projekt ekologiczny o tematyce ornitologicznej skierowany do dzieci w wieku 8-14 lat mieszkających w gminie Miedźna i okolicy. Część prowadzonych przez nas działań odbędzie się na terenie pobliskiego Torfowiska Zapadź będącego użytkiem ekologicznym. Projekt przewiduje warsztaty, wykłady, projekcję filmu, obserwację zagrożonych gatunków ptaków występujących w obszarze Doliny Górnej Wisły, rozmowy o sposobach ochrony zagrożonych gatunków i zasadach właściwego dokarmiania ptaków. Chcemy, aby koniec projektu nie był równoznaczny z końcem naszej edukacyjnej działalności, dlatego postanowiliśmy w ramach rezultatów projektu stworzyć broszury informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gminy Miedźna oraz postawić tablicę informującą o najważniejszych aspektach ekologicznych związanych z Torfowiskiem Zapadź na granicy jego obszaru.

HARMONOGRAM PROJEKTU
(Harmonogram może ulec drobnym zmianom)
Zajęcia odbywają się w soboty, poza projekcją filmu, która wyjątkowo będzie miała miejsce w piątkowy wieczór. Zbiórki uczestników przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury Miedźna przy ul. Pszczyńskiej 110 lub wewnątrz budynku. Prosimy, aby dzieci na zajęcia miały ze sobą drugie śniadanie przygotowane we własnym zakresie – w szczególności na zajęcia, które trwają do godz. 14:00.

Uwaga! Projekcja filmu  „Makrokosmos. Podniebny taniec” dn. 20 kwietnia (piątek) w godz. 19:00-21:00 jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko uczestników projektu). Zapraszamy do wspólnego oglądania!

Data                Godziny zajęć   Miejsce zbiórki   Opis spotkania  
24 Marca 09:00-13:00 sala w GOK Wykład wprowadzający
7 Kwietnia 09:00-16:00 przed budynkiem Wycieczka do Sokolarni i Sowiarni w Leśnym Parku Niespodzianek w Ustroniu
14 Kwietnia 09:00-13:00 sala w GOK Spotkanie z Ornitologami
20 Kwietnia 19:00-21:00  sala w GOK Projekcja filmu „Makrokosmos. Podniebny taniec” – projekcja otwarta dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko uczestników projektu)
21 Kwietnia 09:00-12:00 sala w GOK Wyprawa badawcza na torfowisko
28 Kwietnia 09:00-12:00 sala w GOK Spotkanie podsumowujące wycieczkę, film  i wyprawę na torfowisko
5 Maja 09:00-14:00 przed budynkiem Wyprawa na torfowisko wraz z ornitologami
12 Maja 09:00-12:00 sala w GOK Spotkanie podsumowujące wyprawę na torfowisko, warsztaty plastyczno-muzyczne
26 Maja 09:00-12:00 sala w GOK Uporządkowanie danych, formułowanie wniosków, wybór materiałów potrzebnych do wydania publikacji, podział zadań
9 Czerwca 09:00-12:00 sala w GOK Spotkanie podsumowujące zebrane materiały, prototypowanie publikacji
30 Czerwca 09:00-10:00 sala w GOK Planowany odbiór gotowych publikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMOWY PLAN WYCIECZKI DO LEŚNEGO PARKU NIESPODZIANEK
9:00
zbiórka Uczestników pod Gminnym Ośrodkiem Kultury | 9:30 wyjazd | 10:30 przyjazd do parku |  11:00 pokazy lotów ptaków drapieżnych | 12:00 pokazy lotów sów | 13:00 przerwa na suchy prowiant | 13:30 Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i swobodne chodzenie po parku z opiekunem | 14:30 zbiórka pod autokarem | 14:45 wyjazd z parku | 15:45-16:00 powrót pod GOK

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU
Rezultatem projektu będzie stworzenie broszury informacyjnej o gatunkach ptaków występujących w obszarze gminy Miedźna, sposobach ochrony zagrożonych gatunków i zasadach właściwego dokarmiania ptaków. Publikacja powstanie w formie drukowanej i elektronicznej, na bazie danych zebranych przez 20 bezpośrednich uczestników projektu (w wieku 8-14 lat), w tym części ilustracyjnej składającej się z fotografii, rysunków i szkiców uczestników. W założeniach publikacja ma posłużyć jako materiał dydaktyczny dla wybranych placówek oświatowych w gminie Miedźna: Biblioteki Publicznej Gminnej,  i zachęcić mieszkańców gminy, szczególnie tych młodszych, do zwrócenia uwagi na potrzeby i zagrożenia związane z przyrodą w ich najbliższym otoczeniu. Planujemy także postawić tablicę informacyjną o najważniejszych aspektach ekologicznych związanych z Torfowiskiem Zapadź na granicy jego obszaru.

Każdy uczestnik spośród 20 dzieci w wieku 8-14 lat wybranych do projektu, w jego wyniku będzie:
– aktywny w samodzielnym poznawaniu przyrody
– potrafił rozpoznać wybrane gatunki ptaków na podstawie ich wyglądu i/lub wydawanych przez nie dźwięków
– wymieniał przykłady ptaków występujących w najbliższym otoczeniu
– wykazywał się wiedzą na temat ochrony ptaków
–  znał zasady prawidłowego dokarmiania ptaków
– potrafił dokonywać wnikliwych obserwacji w terenie
– twórczo podchodził do omawianych zadań i problemów

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt „Skrzydlaci Przyjaciele” zrealizowany został przez Fundację Puk Puk w ramach programu grantowego „Fundusz Naturalnej Energii„, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, a partnerem – Fundacja Nasza Ziemia.

Dziękujemy za współpracę: Gminie Miedźna, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miedźnej, ornitologom z Zielonego S.O.S. oraz Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków

Do pobrania:
Broszura informacyjno-edukacyjna będąca rezultatem projektu Publikacja Skrzydlaci Przyjaciele
Tablica informacyjna postawiona na Torfowisku „Zapadź” Tablica informacyjna Torfowsiko Zapadź
Plakat informujacy o projekcie w formacie A3: Plakat

Warsztaty plastyczno-muzyczne

Wyprawa z ornitologami nad Stawy w Brzeszczach

Warsztaty podsumowujące wycieczkę, film i wyprawę na torfowisko

Wyprawa badawcza na torfowisko Zapadź

Spotkanie z ornitologami z Zielonego S.O.S.

Wycieczka do Parku Leśnych Niespodzianek – pokazy ptaków drapieżnych

Pierwsze warsztaty