+48 665 620 002 biuro@fundacjapukpuk.pl Deklaracja dostępności
Logo fundacji Logo fundacji AKTUALNOŚCI SKLEP KONTAKT |
×


W czym możemy Ci pomóc?

Nietypowe warsztaty artystyczne

Celem projektu jest zwiększenie tolerancji oraz kształtowanie prospołecznych postaw odbiorców projektu wobec osób z niepełnosprawnościami, a także przełamywanie stereotypów myślenia o osobach z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu nietypowych warsztatów artystycznych dla młodzieży szkolnej, w ramach którego bezpośredni uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami niepełnosprawności i doświadczą ich w zakresie artystycznych środków wyrazu oraz dowiedzą się o trudnościach osób z niepełnosprawnościami w pełnieniu ról społecznych. W programie:
1. malowanie ustami połączone z wykładem o niepełnosprawności ruchowej i prezentacją osiągnięć osób z niepełnosprawnością ruchową,
2. warsztaty rzeźbiarskie w glinie wg otrzymanego wzorca z zasłoniętymi oczami połączone z wykładem o zaburzeniach narządu wzroku,
3. kalambury artystyczne – przekazywanie zadanej treści pozostałym uczestnikom bez możliwości używania głosu i znaków alfabetu, przy pomocy plastycznych oraz ruchowych środków wyrazu połączone z wykładem o zaburzeniach narządu słuchu.

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez dwóch pedagogów w 3 szkołach: Szkole Podstawowej nr 6 (trzy klasy), Szkole Podstawowej nr 37 (jedna klasa) oraz w Szkole Muzycznej (jedna klasa) w Tychach (w sumie 100 uczniów).  Każdy z bezpośrednich uczestników projektu otrzyma broszurę edukacyjno-informacyjną na temat różnych rodzajów niepełnosprawności. W ramach prowadzenia działań informacyjnych na szerszą skalę broszury zostaną także rozdane uczniom z klas oraz do bibliotek szkół nie biorących bezpośrednio udziału w projekcie. Dodatkowo materiał edukacyjny zostanie także upubliczniony on-line na stronie internetowej Fundacji Puk Puk oraz na ogólnoświatowym portalu publikacji internetowych issuu.com.

3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez ONZ, dlatego na czas realizacji projektu wybraliśmy miesiące listopad i grudzień, by przy okazji warsztatów opowiedzieć uczestnikom o znaczeniu obchodów tego dnia oraz o Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją opracowaną w ramach realizacji projektu: Nie gryzę! Poznamy się?