+48 665 620 002 biuro@fundacjapukpuk.pl Deklaracja dostępności
Logo fundacji Logo fundacji AKTUALNOŚCI SKLEP KONTAKT |
×


W czym możemy Ci pomóc?

MISJA


Rozwój jest jedną z najbardziej elementarnych potrzeb wszystkich istot, a jako gatunek ludzki posiadamy coraz większą wiedzę na temat tego, jakie powinniśmy stworzyć warunki sobie i innym, aby ten rozwój przebiegał prawidłowo. Jako fundacja, pragniemy, aby każdy miał możliwość rozwoju w zakresie jakiego potrzebuje, wspierając przede wszystkim tych, którzy ze względów na stan zdrowia czy warunki materialne mają tę możliwość ograniczoną.

 

Celem Fundacji Puk Puk jest:

  1. prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, informacyjnej oraz naukowej, przede wszystkim kładącej nacisk na wsparcie rozwoju motorycznego, sensorycznego, emocjonalnego i intelektualnego u dzieci oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami.
  2. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób, która może być wyrażona:
  3. a) zatrudnieniem co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  4. b) lub zatrudnieniem co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W naszych działaniach pragniemy skupić się przede wszystkim na projektowaniu i rozwijaniu istniejących pomocy terapeutycznych oraz edukacyjnych dla dzieci, osób z niepełnosprawnościami, różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami, a także na prowadzeniu działań na rzecz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich osób, w tym głównie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

W statucie Fundacji Puk Puk istnieje zapis o prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co ma zagwarantować nam płynność finansową w przypadku braku otrzymania wystarczającej ilości darowizn czy pozyskania grantów i zapewnić środki re realizację celów statutowych oraz wynagrodzenia dla naszych pracowników, którzy pochodzą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Prowadzona przez nas działalność ma głównie charakter projektowy i w dużej części pokrywa się z realizacją celów statutowych:

 

  1. Projektowanie z zakresu projektowania pomocy edukacyjnych, projektowania reklamowego oraz przestrzennego (projektowanie wnętrz, ogrodów, małej architektury i mebli) >> Studio Prototyp
  2. Prowadzenie odpłatnych zajęć dla dzieci mających na celu rozwijanie ich umiejętności sensorycznych, artystycznych czy pobudzanie kreatywności
  3. Planujemy także rozszerzyć naszą ofertę o sprzedaż projektowanych przez fundację pomocy edukacyjnych

 

ZESPÓŁ

Założycielki fundacji to absolwentki studiów projektowych, posiadające umiejętności projektowania graficznego, jak i projektowania 3D. Dodatkowo obydwie brały udział w kursie projektowania usług, którego podsumowanie odbywało się w prestiżowej szkole projektowania usług w Cardiff w Walii. Dzięki zdobytemu tam doświadczeniu zdobyły praktyczną wiedzę na temat projektowania usług, tworzenia innowacji, badań rynkowych, badań użytkowników. Obydwie brały udział w Warsztatach Innowacji Społecznych organizowanych przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 9 w Krakowie, tam zdobyły praktyczną wiedzę na temat wprowadzania innowacyjnych rozwiązań rozwiązujących różne problemy społeczne.

Dzięki multidyscyplinarnemu wykształceniu, doświadczeniu zawodowemu i życiowemu (znajomość środowiska artystycznego i projektowego, bliski kontakt z małymi dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi) i ukończonych szkoleniach naszego zespołu, mamy możliwość samodzielnego projektowania pomocy edukacyjnych oraz terapeutycznych, a także nadzorowania badań i prac projektowych nad ulepszaniem, a także wprowadzaniem nowych produktów czy usług na rynek.

Aleksandra Winder
Prezes Fundacji

Założycielka Fundacji Puk Puk, projektantka multidyscyplinarna posiadająca doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami i działaniach marketingowych, rozwijająca swoje umiejętności z zakresu projektowania usług. Od dziecka zainteresowana tematyką społeczną i ekologiczną. Współlaureatka konkursu Klubu Twórców Reklamy za akcję guerilla marketingową „W brudzie” przeprowadzoną dla Greenpeace Polska w 2009 r. oraz wyróżniona w konkursie Fundacji Orange na stworzenie koncepcji grywalizacji społecznej za projekt zbiorowy ST*RT*R dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2014 r.

Założycielka Fundacji Puk Puk, projektantka multidyscyplinarna posiadająca doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami i działaniach marketingowych, rozwijająca swoje umiejętności z zakresu projektowania usług. Od dziecka zainteresowana tematyką społeczną i ekologiczną. Współlaureatka konkursu Klubu Twórców Reklamy za akcję guerilla marketingową „W brudzie” przeprowadzoną dla Greenpeace Polska w 2009 r. oraz wyróżniona w konkursie Fundacji Orange na stworzenie koncepcji grywalizacji społecznej za projekt zbiorowy ST*RT*R dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2014 r.

Założycielka studia Prototyp oraz Fundacji Puk Puk. Projektantka wnętrz i wzornictwa. Już w czasie liceum pracowała przy zakładaniu ogrodów, by następnie awansować na stanowisko projektanta. Odbyła staż w firmie reklamowej, a przez ostatnie lata projektowała głównie wnętrza, zarówno prywatne, jak i komercyjne.
W 2013 roku uczestniczyła w kursie projektowania usług, gdzie jako jedna z 3 wyróżnionych osób miała okazję prowadzić projekty w wybranych państwowych instytucjach na Śląsku.

Magdalena Michna-Czyrwik
Wiceprezes Fundacji

Założycielka studia Prototyp oraz Fundacji Puk Puk. Projektantka wnętrz i wzornictwa. Już w czasie liceum pracowała przy zakładaniu ogrodów, by następnie awansować na stanowisko projektanta. Odbyła staż w firmie reklamowej, a przez ostatnie lata projektowała głównie wnętrza, zarówno prywatne, jak i komercyjne.
W 2013 roku uczestniczyła w kursie projektowania usług, gdzie jako jedna z 3 wyróżnionych osób miała okazję prowadzić projekty w wybranych państwowych instytucjach na Śląsku.

Natalia Meisner
Projektant

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z tytułem magistra sztuki o specjalności wzornictwo przemysłowe.Po ukończeniu studiów , przez 4 lata prowadziła własną działalność gospodarczą zajmującą się projektowaniem rzeczy użytkowych. Podczas prowadzenia działalności zdobywała doświadczenie w reklamie, projektowaniu wnętrz, projekowaniu 2D i 3D poprzez współpracę z wieloma firmami i instytucjami. Przez rok pracowała nad indywidualnymi projektami w prestiżowej firmie Rust. Obecnie pracuję na stanowisku projektanta w Fundacji Puk Puk.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z tytułem magistra sztuki o specjalności wzornictwo przemysłowe.Po ukończeniu studiów , przez 4 lata prowadziła własną działalność gospodarczą zajmującą się projektowaniem rzeczy użytkowych. Podczas prowadzenia działalności zdobywała doświadczenie w reklamie, projektowaniu wnętrz, projekowaniu 2D i 3D poprzez współpracę z wieloma firmami i instytucjami. Przez rok pracowała nad indywidualnymi projektami w prestiżowej firmie Rust. Obecnie pracuję na stanowisku projektanta w Fundacji Puk Puk.

Dokumenty


Z dn. 11.08.2017 r. Fundacja Puk PUk została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684234.

RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako ,,RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Zasady przetwarzania danych przez Fundacją Puk Puk przy realizacji działalności statutowej: RODO – działalność statutowa
Zasady przetwarzania danych przez Fundacją Puk Puk przy realizacji działalności gospodarczej: RODO – działalność gospodarcza
———-

Poniżej znajduje się pełna wersja aktualnego statutu Fundacji Puk Puk, a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości sprawozdania z działalności fundacji.