+48 665 620 002 biuro@fundacjapukpuk.pl Deklaracja dostępności
Logo fundacji Logo fundacji AKTUALNOŚCI SKLEP KONTAKT |
×


W czym możemy Ci pomóc?

Wspólny rozwój bez granic

Projekt „Wspólny rozwój bez granic” zakłada szereg działań z zakresu edukacji międzypokoleniowej, a także lifelong learningu, mających na celu zachęcenie do wspólnego dialogu, integrację pokoleń oraz podnoszenie kompetencji mieszkańców wsi Przeczyce, w której dostęp do zajęć edukacyjnych oraz kulturalnych jest ograniczony. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali uczniowie SP im. M. Konopnickiej w Przeczycach, ich rodzice, dziadkowie oraz członkowie KGW “Jezioranki”. W ramach projektu zostaną zrealizowane 72 godziny obejmujące: warsztaty jogi międzypokoleniowej wspomagające budowanie wzajemnego zaufania oraz poznawania możliwości fizycznych ciała w różnym wieku, warsztaty plastyczne oraz muzyczne połączone z wymianą poglądów, upodobań, kompetencji oraz doświadczeń dzieci, osób w średnim wieku oraz seniorów.

Jak wynika z Badań GUS z 2018 r. Jedna piąta mieszkańców polskiej wsi to dzieci i młodzież do lat 17 (Badanie GUS „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII”, str. 16.), którzy po ukończeniu szkoły średniej w dużej mierze wyjadą z rodzinnych miejscowości. Uważamy, że zwiększanie możliwości pozyskiwania przez uczniów dodatkowych kompetencji oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, budowanie dialogu z pokoleniem ich rodziców oraz dziadków pozytywnie wpłynie na odbiór przez nich swojego miejsca zamieszkania. Młodzi ludzie coraz bardziej czują się wyobcowani i nierozumiani przez starsze pokolenia, które z kolei faktycznie miewają trudności w podążaniu za zainteresowaniami młodych. Dlatego ważne jest także, aby starsze pokolenia nauczyły się prowadzić dialog z młodszymi i angażowały we wspólne przedsięwzięcia. Projekt „Wspólny rozwój bez granic” zakłada budowanie integracji, więzi międzypokoleniowej, ale także wymianę wiedzy i dzielenie się zainteresowaniami. Dla osób w średnim wieku oraz seniorów jest także okazją do podążania drogą „lifelong learning”, która pozwoli im na wyjście z codziennej rutyny oraz rozwój osobisty.

Projekt realizowany od listopada do grudnia 2022 r. w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” w partnerstwie ze SP im. M. Konopnickiej w Przeczycach.

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU