+48 665 620 002 biuro@fundacjapukpuk.pl Deklaracja dostępności
Logo fundacji Logo fundacji AKTUALNOŚCI SKLEP KONTAKT |
×


W czym możemy Ci pomóc?

Misja Legenda

Misja Legenda to usługa turystyczno-rekreacyjna skierowana do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym obejmująca serię gier miejskich w Myszkowie, opartych na treści polskich legend. Celem projektu było zgłębienie potrzeb i problemów Myszkowa oraz projektowa próba odpowiedzi na sytuację.

Dane zebrane w 2012 r. ukazały, że miasto posiada potencjał rekreacyjny, który nie jest należycie wykorzystywany, turyści wolą odwiedzać miasta ościenne, uznając Myszków za mało atrakcyjny, mieszkańcy zaś nie widzą dla siebie oferty do spędzania wolnego czasu w mieście, potrzebują także miejsc, którymi mogliby się chwalić i z którymi mogliby się identyfikować. Problem stanowią również znaczne antagonizmy pomiędzy poszczególnymi dzielnicami oraz ujemna migracja mieszkańców. Projektowana usługa w założeniach miała odpowiadać na powyższe zagadnienia poprzez stworzenie nowej atrakcji w mieście, włączenie mieszkańców w proces projektowy, uwzględnienie całego obszaru miasta (kolejne gry w różnych dzielnicach), włączeniu mieszkańców w proces projektowy (podtrzymywanie relacji mieszkańców z miastem), niskie koszty produkcji i wdrożenia oraz bezpłatna forma uczestnictwa (Myszków charakteryzuje bardzo wysokie bezrobocie).

Usługa w założeniach ma składać się z serii gier opartych na treści legend. Podczas każdej gry uczestnik podąża wyznaczoną trasą wg wskazań zawartych w karcie wskazówek i rozwiązuje zadań w niej postawione. Wpisanie wszystkich odpowiedzi we właściwe pola krzyżówki znajdującej się na odwrocie karty wskazówek skutkuje uzyskaniem hasła, będącego rozwiązaniem danej gry. Hasło upoważnia użytkownika do odebrania w ramach nagrody kart legendy zawierających zilustrowaną treść legendy, zapakowanych w tekturowe pudełko z logiem Misji. Zarówno ilustracje. jak i murale, które mają stanowić dopełnienie gry w przestrzeni miejskiej i być rozmieszczone na jej trasie, opracowanie wskazówek do gry będzie wynikiem warsztatów projektowych, do których zostaną zaproszeni mieszkańcy miasta.

 

Elementy gry:

  • karta wskazówek: wskazówki są jednocześnie zadaniami, które prowadzą gracza przez trasę gry; odpowiedzi na poszczególne zadania gracz wpisuje do krzyżówki zamieszczonej w karcie wskazówek; hasło stanowiące rozwiązanie krzyżówki upoważnia gracza do odebrania kart legend;
  • karty legendy zapakowane w pudełko: nagroda za poprawne rozwiązanie krzyżówki z karty wskazówek; karty legend zawierają zilustrowaną treść legendy o Mrzygłodzie;
  • murale: ilustracje z kart legend przeniesione na ściany 3 wybranych obiektów architektonicznych w Mrzygłodzie w formie graffiti; trwały obraz gry w przestrzeni miasta.  

Pierwsza odsłona projektu miała miejsce w 2014 r. podczas inauguracji gry miejskiej „Misja Legenda – o Barbarze, która rozpuściła majątek”. Treść gry została opracowana w oparciu o pracę nadesłaną na konkurs literacki, którego uczestnicy podjęli się zadania wymyślenia treści „legendy” o mieście Myszków. Laureatką konkursu została uczennica myszkowskiego gimnazjum.

Gra “Misja Legenda – Mrzygłód” zostanie osadzona w przestrzeni otwartej dzielnicy Mrzygłód. Wdrożenie gry ma rozpocząć jej oficjalna inauguracja, motywująca do wzięcia udziału w grze dodatkowymi nagrodami (materiały promocyjne zostaną rozlosowane wśród uczestników gry). Po inauguracji karty wskazówek oraz karty legendy będą dostępne do wyczerpania w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie tak by osoby zainteresowane mogły wziąć udział w grze w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

“Misja Legenda – Mrzygłód” stanowi kontynuację projektu Misja Legenda, w ramach którego w 2014 r. została zrealizowana pierwsza gra “O Barbarze, która rozpuściła majątek”. Murale wykonane w ramach gry do dzisiaj można podziwiać w centralnej części miasta Myszków.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Poniżej znajdują się materiały do samodzielnego przejścia wybranej misji. Kartę wskazówek można wydrukować na drukarce w formacie A4 i samodzielnie poskładać do formatu DL (na 3). Karty wskazówek, które stanowią nagrodę za przejście misji, w formie drukowanej są dostępne do wyczerpania zapasów w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie, ale nawet jak już wszystkie zostaną pobrane, możecie z tego miejsca pobrać karty w wersji elektronicznej i zgrać je sobie na komputer lub wydrukować. Zapraszamy do zabawy!

Materiały do Misji Legendy „O Barbarze, która rozpuściła majątek”

Karta wskazówek – misja legenda – „O Barbarze, która rozpuściła majątek”

Karty legendy „O Barbarze, która rozpuściła majątek” – w wersji do druku i wycięcia