+48 665 620 002 biuro@fundacjapukpuk.pl Deklaracja dostępności
Logo fundacji Logo fundacji AKTUALNOŚCI SKLEP KONTAKT |
×


W czym możemy Ci pomóc?

Misja Legenda – Mrzygłód

ZAPRASZAMY NA GRĘ MIEJSKĄ MISJA LEGENDA – MRZYGŁÓD:

Strona wydarzenia na Facebooku: Misja Legenda – Legenda o Mrzygłodzie

Misja Legenda

“Misja Legenda – Mrzygłód” to projekt edukacyjno-rekreacyjny skierowana do rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, w którego ramach ma powstać gra miejska oparta o interpretację legendy związanej z dzielnicą Myszkowa – Mrzygłodem. Gra ma polegać na podążaniu wyznaczoną trasą wg wskazań zawartych w karcie wskazówek i rozwiązywaniu zadań w niej postawionych. Wpisanie wszystkich odpowiedzi we właściwe pola krzyżówki znajdującej się na odwrocie karty wskazówek skutkuje uzyskaniem hasła, będącego rozwiązaniem danej gry. Hasło upoważnia użytkownika do odebrania w ramach nagrody kart legendy zawierających zilustrowaną treść legendy, zapakowanych w tekturowe pudełko z logiem Misji. Zarówno ilustracje. jak i murale, które mają stanowić dopełnienie gry w przestrzeni miejskiej i być rozmieszczone na jej trasie, mają zostać wybrane w wyniku konkursu plastycznego, natomiast opracowanie wskazówek do gry będzie wynikiem warsztatów projektowych, do których zostaną zaproszeni mieszkańcy miasta.

Gra “Misja Legenda – Mrzygłód” zostanie osadzona w przestrzeni otwartej dzielnicy Mrzygłód. Wdrożenie gry ma rozpocząć jej oficjalna inauguracja, motywująca do wzięcia udziału w grze dodatkowymi nagrodami (materiały promocyjne zostaną rozlosowane wśród uczestników gry). Po inauguracji karty wskazówek oraz karty legendy będą dostępne do wyczerpania w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie tak by osoby zainteresowane mogły wziąć udział w grze w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

Podczas warsztatów projektowania gry uczestniczący w nich mieszkańcy Myszkowa pod opieką prowadzącego wyznaczą trasę gry, opracują wskazówki i krzyżówkę na kartę wskazówek, wskażą potencjalne miejsca wykonania murali.

“Misja Legenda – Mrzygłód” stanowi kontynuację projektu Misja Legenda, w ramach którego w 2014 r. została zrealizowana pierwsza gra “O Barbarze, która rozpuściła majątek”. Murale wykonane w ramach gry do dzisiaj można podziwiać w centralnej części miasta Myszków.

Elementy gry:

  • karta wskazówek: wskazówki są jednocześnie zadaniami, które prowadzą gracza przez trasę gry; odpowiedzi na poszczególne zadania gracz wpisuje do krzyżówki zamieszczonej w karcie wskazówek; hasło stanowiące rozwiązanie krzyżówki upoważnia gracza do odebrania kart legend;
  • karty legendy zapakowane w pudełko: nagroda za poprawne rozwiązanie krzyżówki z karty wskazówek; karty legend zawierają zilustrowaną treść legendy o Mrzygłodzie;
  • murale: ilustracje z kart legend przeniesione na ściany 3 wybranych obiektów architektonicznych w Mrzygłodzie w formie graffiti; trwały obraz gry w przestrzeni miasta.  

Projekt finansowany ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” 

 

Misja Legenda – „O Barbarze, która rozpuściła majątek”
Tak wyglądała pierwsza edycja gry miejskiej „Misja Legenda”

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Najliczniejszą grupą uczestników projektu byli uczniowie ze szkół mieszczących się w dzielnicy Mrzygłód. Dla tych dzieci nasza gra stanowiła atrakcję, o którą trudno w ich miejscu zamieszkania. Drugą grupę stanowiły rodziny z dziećmi (z całego Myszkowa), które wspólnie wybrały formę spędzenia czasu w rodzinnym gronie, na świeżym powietrzu. Na czas inauguracji przyjechali także turyści z innych miejscowości (Katowice, Siewierz, Lelów, Żarki) co pokazuje, że projekt miał także wpływ na promocję miasta Myszków. W inauguracji wzięły udział 23 drużyny, składające się w sumie z 54 osób. Od czasu inauguracji do dnia 28 sierpnia 2019 z MDK w Myszkowie pobrano kolejnych 31 kart wskazówek oraz pudełek z kartami legendy i mamy nadzieję to nie koniec chętnych do przejścia gry!

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie udało się zrealizować. W trakcie realizacji projektu pojawiły się dwie główne przeszkody – pogodowe – intensywne opady w miesiącach zaplanowanych na wykonanie murali były zmuszały do kilkukrotnego przekładania terminów uzgodnionych z właścicielami budynków, na których miały powstać ilustracje, drugą przeszkodą była impreza charytatywna dla lokalnej społeczności zaplanowana przez jedną ze szkół na dzień inauguracji gry, co jak nam się wydaje miało przełożenie na mniejszą ilość osób, które przyszły wziąć udział w misji w tym dniu. Niestety dowiedzieliśmy się o kontrimprezie już po wydrukowaniu plakatów, więc nie mieliśmy możliwości dokonania przesunięcia terminu inauguracji.

Serdecznie dziękujemy za pomoc przy realizacji członkom Ochotniczej Straży Pożarnej Mrzygłódka, Hufcowi ZHP Ziemii Myszkowskiej, Miejskiemu Domowi Kultury w Myszkowie, a w szczególności Pani Dyrektor Pani Aleksandrze Podgórskiej, Radnej Myszkowa Pani Beacie Pochodni, a także właścicielom obiektów, na których powstały murale: Sklep Lewiatan – Mrzygłód, NZOZ Przychodnia „Rodzina” w Myszkowie!

Poniżej relacja iTV Region z inauguracji Misji Legendy – Mrzygłód:

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią: