+48 665 620 002 biuro@fundacjapukpuk.pl Deklaracja dostępności
Logo fundacji Logo fundacji AKTUALNOŚCI SKLEP KONTAKT |
×


W czym możemy Ci pomóc?

Trochę zieleni, szczypta plastiku i gotowe

Projekt zakłada stworzenie wystawy edukacyjnej w przestrzeni otwartej Tychów związanej z problemem gospodarowania odpadami połączonej z 3 warsztatami dla mieszkańców. Część informacyjną mają stanowić 4 tablice informacyjne poruszających problematykę odpadów komunalnych i zasadę 3U (Unikaj: generowania nowych odpadów, Używaj powtórnie, Utylizuj w sposób właściwy). Podczas wernisażu wystawy przeprowadzimy warsztaty dla mieszkańców Tychów n.t. PoWtórnego wykorzystania odpadów poprzez Upcycling – wspólne wykonanie ok. 100 doniczek z butelek PET, które posłużą do stworzenia instalacji – zewnętrznego wertykalnego ogrodu. Wystawa ma edukować i wprowadzać element zieleni do zurbanizowanej części miasta. Dodatkowy element wykorzystujący techniki grywalizacji i angażujący odbiorców, to seria 3 quizów i zadań plastycznych dla młodszych dzieci, publikowanych raz na dwa tygodnie na naszej stronie internetowej. Zachętą dla uczestników będą nagrody w postaci nasion/sadzonek oraz mini publikacji o tematyce ekologicznej – do odbioru dla 100 osób w każdej edycji, które jako pierwsze zgłoszą się z poprawnie rozwiązanym quizem do naszego stoiska. Po dwóch tygodniach planujemy kolejne warsztaty, które wzbogacą naszą przestrzeń o siedziska z butelek PET, zaś podczas finisażu wystawy po okresie półtora miesiąca na ostatnich warsztatach zostanie zdemontowana instalacja, a użyte w niej „zewnętrzne” doniczki z PET, zostaną ozdobione i przerobione na wersje domowe, w których uczestnicy zabiorą rośliny z wystawy.

Kontekst

Wiek XXI to w historii ludzkości wiek świadomości ekologicznej. Wreszcie niektórzy z nas obejrzeli się za siebie i wyciągnęli właściwe wnioski. Ci ludzie i organizacje, które stworzyli, wiedzą, iż nasze postępowanie musi się zmienić, w przeciwnym razie własnymi działaniami doprowadzimy do zagłady naszego gatunku. Niestety na świecie istnieje jeszcze cała rzesza ludzi, którzy z niewiedzy lub złej woli, nie chcą prowadzić gospodarki zrównoważonej ekologicznie. Na dzień dzisiejszy coraz więcej organizacji próbuje zająć się problemem niewłaściwego gospodarowania odpadami m.in. Fundacja Arka, Fundacja Nasza Ziemia, Greenpeace czy Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła. Parlament Europejski w 2008 r. przyjął dyrektywę w sprawie gospodarowania odpadami “Dyrektywa w sprawie odpadów: Mniej śmieci, więcej recyklingu”, w której poruszana jest zasada 3R. Środowisko artystyczne także nie pozostało obojętne w tym temacie: Tim Fishlock, Ryan Frank, Tejo Remy, Romuald Hazoumé, Jeff Wassmann oraz polacy: Joanna Figurniak, Paweł Grunter, biura projektowe: DekoEko, Nanowo Industrial Design czy Paradecka Hand Remade tworzą wykorzystując powtórnie zużyte przedmioty potocznie traktowane jako śmieci. Powstaje także coraz więcej oddolnych inicjatyw, dzięki którym przeciętny obywatel próbuje zmierzyć się z problemem na swój sposób. W internecie można znaleźć wiele poradników DYI (z ang. “zrób to sam”) w tematyce Upcyclingu.

PODSUMOWANIE PROJEKTU